ОУ "Христо Ботев"
Основно училище в село Кукорево

Работа по Национална програма “България – образователни маршрути“

   

    За подпомагане затвърждаването и надграждането на знанията и уменията, придобити в

 училище Министерството на образованието и науката, създаде условия за развитие на

 съвременното образование чрез обучение, възпитание и социализация на всички ученици

 като участват в Национална програма “България – образователни маршрути“ .

    Учениците получават знания чрез преживяване извън училището, чрез различни

 образователни маршрути и посещения на културни, научни и държавни институции,

 допринасящи за личностното и гражданско развитие на учениците, за патриотичното им

 възпитание, както и за придобиване на трайно, интегрирано знание.

    Разширявайки достъпа до националното и световното културно-историческо наследство,

 възпитавайки в дух на родолюбие и подкрепа за формиране на национални и общоевропейски

 ценности, насърчавайки четенето и повишавайки грамотността, формирайки и развивайки

 социални компетентности, осигурявайки условия за провеждане на занимания по интереси и

 на учебни часове в естествена среда и извън класната стая, подпомагайки учебния процес чрез

 провеждане на съвместни инициативи с културни и научни институции.

    Участвайки в Национална програма “България – образователни маршрути“  учениците от

 ОУ“ Христо Ботев“ в село Кукорево проведоха разнообразни мероприятия с учениците от

 начална училищна степен под ръководството на госпожите Радка Колева, Веселина Иванова,

 Галина Желязкова и Снежана Димитрова.

    На 19.04.2024 г. учениците от I и II клас посетиха зеленчуковата градина в село Ханово,

 където се запознаха с ранните зеленчуци- салатки, репички и лук. Влязоха в оранжериите и се

 запознаха с отглеждането на разсад и засаждаха марули на постоянно място на

 открито.  Учениците бяха възхитени и доволни, че се запознаха с тънкостите на

 зеленчукопроизводството.

    На 23.04.2024 г. в Основно училище „ Христо Ботев” с. Кукорево, общ. Тунджа, обл. Ямбол

 бе отбелязан Международния ден на книгата. На учениците бяха представени някои

 любопитни факти, свързани с книгите и четенето на книги. Учениците участваха в Маратон на

 четенето, като децата четоха в класната стая, а по- късно посетиха местното читалище

 „Виделина”. Тук всеки ученик се включи с четене на откъс от любима приказка, а госпожа

 Веселина Димитрова  -библиотекар към читалището представи на учениците новите детски

 книжки и записа новите читатели на библиотеката.

    На 25.03.2024г. учениците от IV клас при ОУ,, Христо Ботев“ с.Кукорево посетиха

 Астрономическата обсерватория и планетариум в гр. Ямбол и изживяха едно вълнуващо

 пътешествие в необятния космос, като истински галактически изследователи.

    На 26.04.2024г. учениците от 4 клас посетиха Художествената галерия,, Жорж Папазов“

 в гр .Ямбол, където разгледаха невероятните творби на ямболския художник Коста Стоянов

 по повод 90 години от неговото рождение. Те бяха и първите посетители, насладили се и на

 красотата на прекрасно пано, изработено само от естествени материали и багрила.

    На 30.04.2024 г. второкласниците от ОУ "Христо Ботев", с. Кукорево участваха в открит урок

 по Изобразително изкуство в розариума в градската градина в гр. Ямбол. Господин Атанас

 Стефанов показа техника за рисуване подходяща за тяхната възраст. Децата бяха внимателни

 и концентрирани, проявявайки голям интерес към рисуването преживяха една интересна и

 ползотворна среща.